FBIH CEST - Home  

spacer
 fbih.cest.gov.ba  

Home
Novosti
O nama
Dokumenti
Moduli Početne obuke
CARDS 2005 moduli
CARDS 2004 Moduli
Praktikumi za sud.iz.
Kalendar
Kontaktirajte nas
Linkovi
Biblioteka
HELP II PROGRAM
CEST E-mail
CEST RS
VSTV BiH
JAVNE NABAVKE

PROGRAM 2016


Program stručnog usavršavanja i program početne obuke za 2016. godinu možete preuzeti ovdje

PRIJAVNI LIST

Prijavni list za sudije

Prijavni list za tužioce

Prijavni list za stručne saradnike

Prijavni list za pripravnike

Generalni prijavni list

 

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013. godinu


Izvještaj o radu
CEST F BiH za 2013. godinu možete preuzeti ovdje

 

PRAVILNIK
o kategorijama, izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji
Bosne i Hercegovine

Revidirana lista edukatora


PRAVILNIK O PROGRAMSKOJ SARADNJI SA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

 

Novosti


PRIRUCNIK ZA PRAKTICARE : ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE KRIVIČNIM DJELOM PDF Ispiši E-mail
Poštovane/i,


U skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja za 2016. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH  u okviru projekta "Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“, kojeg implementira  Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva, uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, u saradnji sa  Centrom za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, strukovnim udruženjima sudija i tužilaca u Federaciji BiH, Federalnom agencijom za upravljanje oduzetom imovinom, Centar realizuje obuke na temu „ Edukacija i obuka profesionalaca iz pravosuđa, agencija za provođenje zakona i drugih nadležnih institucija u Federaciji BiH u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“.


Ključne aktivnosti na projektu se odnose na edukaciju i obuke profesionalaca iz pravosudne zajednice, agencija za sprovođenje zakona u Federaciji BiH i drugih subjekata koji imaju obavezu postupati po odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/14), dok je drugi segment projekta posvećen jačanju kapaciteta Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Navedene aktivnosti su uzajamno funkcionalno povezane.


Obuke se organiziraju kao zajednička aktivnost za tužioce, sudije i predstavnike agencija za sprovedbu zakona i drugih nadležnih organa (policija, poreski organi, finansijska policija, pravobranilaštvo, registar vrijednosnih papira i dr.) koji imaju zakonsku obavezu postupanja u okviru postupka za otkrivanje, osiguranje, privremeno oduzimanje, oduzimanje i upravljanje sa imovinom pribavljenom izvršenjem krivičnih djela. 
U okviru realizacije Projektnih aktivnosti urađen je edukatirvni materijal  Priručnik za praktičare na temu Oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom kojeg možete prezueti ovdje.

XIV Međunarodno savjetovanje PDF Ispiši E-mail
Poštovane-i,

Od 17. juna (petak) do 19. juna (nedjelja) 2016. godine u Neumu, održava se XIV Međunarodno savjetovanje pod nazivom: “Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
U prilogu se nalazi Pismo organizatora sa detaljima o načinu prijavljivanja, iznosom kotizacije i žiro računom poslovne banke kojoj se uplata vrši.

Dani provedeni na Savjetovanju (tri dana) se priznaje u obaveznu obuku sudija i tužilaca u skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, pod uslovom da su učesnici stavili svoj potpis u odgovarajuće obrazce kod kolega iz Tajništva Međunarodnog savjetovanja.

Molimo da sve organizacione poslove u vezi Vašeg učešća na XIV Međunarodnom Savjetovanju učinite na vrijeme i prijavite se organizatoru e-mailom:   ili , a u slučaju bilo kakve pomoći, da se obratite Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prilog:
 

XV SAVJETOVANJE IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI - NEUM PDF Ispiši E-mail
Poštovani,


U prilogu možete preuzeti finalni dnevni red XV SAVJETOVANJA IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI, koje će se održati u Neumu, hotel "GRand Neum" u periodu od 01.06.-04.06.2016.godine.XV SAVJETOVANJE IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI PDF Ispiši E-mail
Poštovani,


U prilogu možete preuzeti ovirni Program rada XV SAVJETOVANJA IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI koje će se održati u hotelu "Grand Neum", Neum u periodu od 01.-04.06.2016. godine.REALIZOVANA EDUKACIJA EDUKATORA CENTARA ZA EDUKACIJA SUDIJA I TUŽILACA PDF Ispiši E-mail

Centri za edukaciju sudija i tužilaca i projekat „Jačanje kapaciteta za pravosudnu reformu u BiH“ su organizovali edukaciju edukatora CEST-ova RS i FBiH, na Vlašiću, u hotelu „Blanka“, u tri grupe (07./08. 12. 2015.; 09./10. 12. 2015. i 12./13. 04. 2016.).
Ukupno je edukaciji prisustvovalo 55 edukatora sa liste edukatora i edukatora po pozivu.
Edukator je bio Klemen Belhar, viši ekspert (Republika Slovenija).

Ciljevi održavanja edukacije edukatora bili su: -priprema i realizacija informativne i zanimljive obuke; osposobljavanje za pripremu kvalitetnih slajdova koji odgovaraju sadržaju prezentacije, - razvoj vještina prezentiranja i javnih nastupa, - prepoznavanje razlika između prezentovanja i obuke, - razvoj osnovnih vještina obuke, naročito interaktivnih vještina obuke i – primjena interaktivnih metoda obuke.

NAJAVA: 4.MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA PDF Ispiši E-mail

4.MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA "PRAVNA ZAŠTITA ODRASLIH OSOBA", MOSTAR,HOTEL „BRISTOL“ 01. i 02. april/travanj 2016. godine,
    
Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju/iIRZ i Centrom za društvena istraživanja Međunarodnog univerziteta Burch u Sarajevu i saradnjom sa   Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, organizuje  Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava na temu „Pravna zaštita odraslih osoba“.
Naučni skup će se održati u Mostaru, sala hotela “Bristol” sa početkom 01.april/travnja 2016. godine u 14:30 časova, a završava 02. aprila/travnja oko 13:30 časova.
Podsjećamo da je Skup Dani porodičnog prava uvršten u Program početne obuke i stručnog usavršavanja za 2016. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, te prisustvo istom ulazi u obavezne dane stručnog usavršavanja sudija i tužilaca. Stoga Vas pozivamo da uzmete učešće na navedenom naučnom skupu.
Prisustvo učesnicima nije ograničeno kotizacijom, pristup je slobodan, učesnicima nije obezbjeđen smještaj od strane organizatora.


Program rada možete preuzeti OVDJE.


 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA TEMA ZA XV SAVJETOVANJE IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI PDF Ispiši E-mail
Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da su započete pripreme organizacije XV savjetovanja iz krivičnopravne oblasti koje će se i ove godine održati početkom mjeseca Juna/Lipnja u Neumu.
Organizacioni odbor savjetovanja uputio je pozivno pismo za predlaganje tema ovogodišnjeg savjetovanja koje možete preuzeti OVDJE.

Shodno preporuci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH  (Odluka VSTV BiH, broj 07-13-2-2112-6/2015 od 21.12.2015. godine), Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH poziva edukatore ovog Centra iz krivičnopravne oblasti da uzmu aktivnu ulogu u izradi kurikuluma i stručnoj  realizaciji  savjetovanja i  predlože teme  za koje smatraju da bi se trebale izložiti u okviru planirane  radne teme savjetovanja: „Organizovani kriminal i terorizam“.  

Pozivamo Vas da prijavu prijedloga teme izvršite najkasnije do 18.01.2016. godine na e-mail: i c/c na e-mail:


Prijave možete slati i putem pošte na adresu:  Udruženje sudija/sudaca u Federaciji BiH (za Organizacioni odbor savjetovanja), ul. Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU: SIGURNOST PRAVOSUĐA U BIH PDF Ispiši E-mail

Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH je, 11. 03. 2016. godine, u Sarajevu, u okviru implementacije Programa stručnog usavršavanja za 2016. godinu, organizovao instruktivni seminar na temu: „Sigurnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini“.
Ova tema je dosta marginalizovana, kako u normativnom, tako i u praktičnom pogledu. Bila je zapostavljena i u okviru programa stručnog usavršavanja CEST-a FBiH u ranijim školskim godinama. Ovaj seminar je CEST FBiH prvi put organizovao u februaru prošle godine, na inicijativu VSTV-a BiH.
Cilj ovog seminara je bilo ukazivanje na aktuelne probleme u oblasti pravne sigurnosti i zaštite pravosuđa u Bosni i Hercegovini. U fokusu seminara je bila sigurnost sudija, tužilaca, svjedoka, ali i drugih subjekata sudskih postupaka u BiH. Takođe se na seminaru govorilo i o sigurnosti obitelji nosilaca pravosudnih funkcija, njihove imovine i zgrada pravosudnih institucija u BiH.
Edukatori su bili: gosp. Alma Džaferović, tužilac Kantonalnog tužilaštva u Tuzli i član VSTV-a BiH, te predsjedavajuća Radne grupe za sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija; gosp. Vildana Helić, sudija Kantonalnog suda u Tuzli, gosp. Dženad Grošo, pomoćnik Glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine za operacije i sigurnost i gosp. Milijan Tunjić, zapovjednik Odjeljenja sudske policije sudova Tuzlanskog kantona.
Na seminaru su obrađene teme: „Značaj sigurnosti nositelja pravosudnih funkcija (sudija i tužitelja)“ (izlagač: gosp. Džaferović) , „Sigurnost i zaštita nositelja pravosudnih funkcija (sudija i tužitelja)“ (izlagač: gosp. Tunjić), „Sigurnost i zaštita svjedoka koji nisu u programu zaštite“ (izlagač: gosp. Grošo) i „Krivično-pravna zaštita sudija, tužitelja i svjedoka“ (izlagač: gosp. Helić). Na seminaru je prikazan i video-zapis „Sigurnost počinje od vas“.
Seminaru je prisustvovalo 26 učesnika, sudija, tužilaca i tužilačkih/sudijskih stručnih saradnika koji su uspješno okončali početnu obuku.


REALIZOVANA RADIONICA NA TEMU ODLUČIVANJE U PREDMETIMA POVREDE ŽIGA I AUTORSKIH PRAVA PDF Ispiši E-mail
Centri za edukaciju sudija i tužilaca i Ured Američkog ministarstva trgovine za razvoj privrednog prava (CLDP) u skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja za 2016. godinu su organizovali radionicu na temu “Odlučivanje u predmetima povrede žiga i autorskih prava”. Radionica je, u sklopu implementacije Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2016. godinu održana 24. i 25. 02.2016. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću. Radionici su prisustvovali sudije iz: Višeg privrednog suda u Banja Luci, Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Kantonalnog suda Zenica, Kantonalnog suda Tuzla, Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Okružnog privrednog suda u Trebinju, Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Vlasenici, Općinskog suda Zenica, Općinskog suda Sarajevo i Općinskog suda Travnik. Ukupno je učestvovalo 25 sudija.Radionicu su pozdravnim govorima otvorili: gospođa Janet Kennedy (Ambasada SAD u BiH), gospodin Drago Ševa (CEST RS), gospodin Mr. iur. Davor Trlin (CEST F BiH) i gospođa Sonia Delman (CLDP).
Edukatori su bili: gospodin Haywood Gilliam, sudija Okružnog suda Sjedinjenih Država za Sjeverni Okrug Californie; gospodin Richard Seeborg, sudija Okružnog suda Sjedinjenih Država za Sjeverni Okrug Californie; gospođa Dr. iur. Iza Razija Mešević-Kordić, docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i gospođa Zvjezdana Antonović, sudija Suda Bosne i Hercegovine.
Gospodin Gilliam i Seeborg su govorili na teme: „Odlučivanje u predmetima povrede žiga i autorskih prava u Federalnim sudovima SAD“, „Dokazivanje povrede žiga i autorskog prava“, „Izračunavanje šteta u slučajevima odlučivanja o povredama žiga i autorskog prava“ i „Donošenje privremenih mjera“. Docentica Mešević-Kordić je sačinila osvrt na zaštitu prava intelektualnog vlasništva u BiH, te  izložila teme: „Pojam autorskog djela i uslovi za sticanje autorsko-pravne zaštite. Odnos autorskog prava i prava vlasništva u kontekstu djela arhitekture“ i „Nove vrste žigova (zvučni, mirisni, apstraktna boja...) i prijava žiga u zloj vjeri“ . Gospođa Antonović je učesnicima predstavila Priručnik iz domena Prava intelektualbog vlasništva, koji je, pod pokroviteljstvom CLDP-ja, izdat 2013. godine, a učesnicima je u hard copy-ju podijeljen prilikom registracije na ovu radionicu. Takođe je gospođa Antonović govorila na teme: „Sudska zaštita autorskih i srodnih prava“ i „Sličnosti suprotstavljenih žigova“.
Ovom su se radionicom nastojala učesnicima predstaviti aktuelna pitanja iz oblasti Prava intelektualnog vlasništva i analizirati relevantna sudska praksa u Bosni i Hercegovini i komparativnom pravu. Na radionici je analizirana relevantna sudska praksa, a učesnici su zajedno sa edukatorima diskutovali o hipotetičkim slučajevima (posebno: „Davidas, Inc.“; „Dawn of the Dead“, „Baltimore Ravens“, „Lee's Deli“ i „Apple, Inc.“). Radionica je ocijenjena visokom prosječnom ocjenom-4,85.

<< Početak < Prethodna 1 2 Sljedeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 10 od 12

 

GDJE SE NALAZIMO

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH
Halida Nazečića 4
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel: ++387 33 562 550
fax: ++ 387 33 445 475
e-mail: cestfbih@cest.gov.ba 

 
 

Još vijesti .....


© 2006 Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

www.biseras.ba