FBIH CEST - Home  

spacer
 fbih.cest.gov.ba  

Home
Novosti
O nama
Dokumenti
Moduli Početne obuke
CARDS 2005 moduli
CARDS 2004 Moduli
Praktikumi za sud.iz.
Kalendar
Kontaktirajte nas
Linkovi
Biblioteka
HELP II PROGRAM
CEST E-mail
CEST RS
VSTV BiH
JAVNE NABAVKE

PROGRAM 2016


Program stručnog usavršavanja i program početne obuke za 2016. godinu možete preuzeti ovdje

PRIJAVNI LIST

Prijavni list za sudije

Prijavni list za tužioce

Prijavni list za stručne saradnike

Prijavni list za pripravnike

Generalni prijavni list

 

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013. godinu


Izvještaj o radu
CEST F BiH za 2013. godinu možete preuzeti ovdje

 

PRAVILNIK
o kategorijama, izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji
Bosne i Hercegovine

Revidirana lista edukatora


PRAVILNIK O PROGRAMSKOJ SARADNJI SA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

 

Novosti


XV SAVJETOVANJE IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI PDF Ispiši E-mail
Poštovani,


U prilogu možete preuzeti ovirni Program rada XV SAVJETOVANJA IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI koje će se održati u hotelu "Grand Neum", Neum u periodu od 01.-04.06.2016. godine.REALIZOVANA EDUKACIJA EDUKATORA CENTARA ZA EDUKACIJA SUDIJA I TUŽILACA PDF Ispiši E-mail

Centri za edukaciju sudija i tužilaca i projekat „Jačanje kapaciteta za pravosudnu reformu u BiH“ su organizovali edukaciju edukatora CEST-ova RS i FBiH, na Vlašiću, u hotelu „Blanka“, u tri grupe (07./08. 12. 2015.; 09./10. 12. 2015. i 12./13. 04. 2016.).
Ukupno je edukaciji prisustvovalo 55 edukatora sa liste edukatora i edukatora po pozivu.
Edukator je bio Klemen Belhar, viši ekspert (Republika Slovenija).

Ciljevi održavanja edukacije edukatora bili su: -priprema i realizacija informativne i zanimljive obuke; osposobljavanje za pripremu kvalitetnih slajdova koji odgovaraju sadržaju prezentacije, - razvoj vještina prezentiranja i javnih nastupa, - prepoznavanje razlika između prezentovanja i obuke, - razvoj osnovnih vještina obuke, naročito interaktivnih vještina obuke i – primjena interaktivnih metoda obuke.

NAJAVA: 4.MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA PDF Ispiši E-mail

4.MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA "PRAVNA ZAŠTITA ODRASLIH OSOBA", MOSTAR,HOTEL „BRISTOL“ 01. i 02. april/travanj 2016. godine,
    
Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju/iIRZ i Centrom za društvena istraživanja Međunarodnog univerziteta Burch u Sarajevu i saradnjom sa   Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, organizuje  Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava na temu „Pravna zaštita odraslih osoba“.
Naučni skup će se održati u Mostaru, sala hotela “Bristol” sa početkom 01.april/travnja 2016. godine u 14:30 časova, a završava 02. aprila/travnja oko 13:30 časova.
Podsjećamo da je Skup Dani porodičnog prava uvršten u Program početne obuke i stručnog usavršavanja za 2016. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, te prisustvo istom ulazi u obavezne dane stručnog usavršavanja sudija i tužilaca. Stoga Vas pozivamo da uzmete učešće na navedenom naučnom skupu.
Prisustvo učesnicima nije ograničeno kotizacijom, pristup je slobodan, učesnicima nije obezbjeđen smještaj od strane organizatora.


Program rada možete preuzeti OVDJE.


 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA TEMA ZA XV SAVJETOVANJE IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI PDF Ispiši E-mail
Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da su započete pripreme organizacije XV savjetovanja iz krivičnopravne oblasti koje će se i ove godine održati početkom mjeseca Juna/Lipnja u Neumu.
Organizacioni odbor savjetovanja uputio je pozivno pismo za predlaganje tema ovogodišnjeg savjetovanja koje možete preuzeti OVDJE.

Shodno preporuci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH  (Odluka VSTV BiH, broj 07-13-2-2112-6/2015 od 21.12.2015. godine), Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH poziva edukatore ovog Centra iz krivičnopravne oblasti da uzmu aktivnu ulogu u izradi kurikuluma i stručnoj  realizaciji  savjetovanja i  predlože teme  za koje smatraju da bi se trebale izložiti u okviru planirane  radne teme savjetovanja: „Organizovani kriminal i terorizam“.  

Pozivamo Vas da prijavu prijedloga teme izvršite najkasnije do 18.01.2016. godine na e-mail: i c/c na e-mail:


Prijave možete slati i putem pošte na adresu:  Udruženje sudija/sudaca u Federaciji BiH (za Organizacioni odbor savjetovanja), ul. Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo.

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU: SIGURNOST PRAVOSUĐA U BIH PDF Ispiši E-mail

Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH je, 11. 03. 2016. godine, u Sarajevu, u okviru implementacije Programa stručnog usavršavanja za 2016. godinu, organizovao instruktivni seminar na temu: „Sigurnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini“.
Ova tema je dosta marginalizovana, kako u normativnom, tako i u praktičnom pogledu. Bila je zapostavljena i u okviru programa stručnog usavršavanja CEST-a FBiH u ranijim školskim godinama. Ovaj seminar je CEST FBiH prvi put organizovao u februaru prošle godine, na inicijativu VSTV-a BiH.
Cilj ovog seminara je bilo ukazivanje na aktuelne probleme u oblasti pravne sigurnosti i zaštite pravosuđa u Bosni i Hercegovini. U fokusu seminara je bila sigurnost sudija, tužilaca, svjedoka, ali i drugih subjekata sudskih postupaka u BiH. Takođe se na seminaru govorilo i o sigurnosti obitelji nosilaca pravosudnih funkcija, njihove imovine i zgrada pravosudnih institucija u BiH.
Edukatori su bili: gosp. Alma Džaferović, tužilac Kantonalnog tužilaštva u Tuzli i član VSTV-a BiH, te predsjedavajuća Radne grupe za sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija; gosp. Vildana Helić, sudija Kantonalnog suda u Tuzli, gosp. Dženad Grošo, pomoćnik Glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine za operacije i sigurnost i gosp. Milijan Tunjić, zapovjednik Odjeljenja sudske policije sudova Tuzlanskog kantona.
Na seminaru su obrađene teme: „Značaj sigurnosti nositelja pravosudnih funkcija (sudija i tužitelja)“ (izlagač: gosp. Džaferović) , „Sigurnost i zaštita nositelja pravosudnih funkcija (sudija i tužitelja)“ (izlagač: gosp. Tunjić), „Sigurnost i zaštita svjedoka koji nisu u programu zaštite“ (izlagač: gosp. Grošo) i „Krivično-pravna zaštita sudija, tužitelja i svjedoka“ (izlagač: gosp. Helić). Na seminaru je prikazan i video-zapis „Sigurnost počinje od vas“.
Seminaru je prisustvovalo 26 učesnika, sudija, tužilaca i tužilačkih/sudijskih stručnih saradnika koji su uspješno okončali početnu obuku.


REALIZOVANA RADIONICA NA TEMU ODLUČIVANJE U PREDMETIMA POVREDE ŽIGA I AUTORSKIH PRAVA PDF Ispiši E-mail
Centri za edukaciju sudija i tužilaca i Ured Američkog ministarstva trgovine za razvoj privrednog prava (CLDP) u skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja za 2016. godinu su organizovali radionicu na temu “Odlučivanje u predmetima povrede žiga i autorskih prava”. Radionica je, u sklopu implementacije Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2016. godinu održana 24. i 25. 02.2016. godine u hotelu „Kardial“ u Tesliću. Radionici su prisustvovali sudije iz: Višeg privrednog suda u Banja Luci, Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Kantonalnog suda Zenica, Kantonalnog suda Tuzla, Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Okružnog privrednog suda u Trebinju, Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Bijeljini, Osnovnog suda u Vlasenici, Općinskog suda Zenica, Općinskog suda Sarajevo i Općinskog suda Travnik. Ukupno je učestvovalo 25 sudija.Radionicu su pozdravnim govorima otvorili: gospođa Janet Kennedy (Ambasada SAD u BiH), gospodin Drago Ševa (CEST RS), gospodin Mr. iur. Davor Trlin (CEST F BiH) i gospođa Sonia Delman (CLDP).
Edukatori su bili: gospodin Haywood Gilliam, sudija Okružnog suda Sjedinjenih Država za Sjeverni Okrug Californie; gospodin Richard Seeborg, sudija Okružnog suda Sjedinjenih Država za Sjeverni Okrug Californie; gospođa Dr. iur. Iza Razija Mešević-Kordić, docentica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i gospođa Zvjezdana Antonović, sudija Suda Bosne i Hercegovine.
Gospodin Gilliam i Seeborg su govorili na teme: „Odlučivanje u predmetima povrede žiga i autorskih prava u Federalnim sudovima SAD“, „Dokazivanje povrede žiga i autorskog prava“, „Izračunavanje šteta u slučajevima odlučivanja o povredama žiga i autorskog prava“ i „Donošenje privremenih mjera“. Docentica Mešević-Kordić je sačinila osvrt na zaštitu prava intelektualnog vlasništva u BiH, te  izložila teme: „Pojam autorskog djela i uslovi za sticanje autorsko-pravne zaštite. Odnos autorskog prava i prava vlasništva u kontekstu djela arhitekture“ i „Nove vrste žigova (zvučni, mirisni, apstraktna boja...) i prijava žiga u zloj vjeri“ . Gospođa Antonović je učesnicima predstavila Priručnik iz domena Prava intelektualbog vlasništva, koji je, pod pokroviteljstvom CLDP-ja, izdat 2013. godine, a učesnicima je u hard copy-ju podijeljen prilikom registracije na ovu radionicu. Takođe je gospođa Antonović govorila na teme: „Sudska zaštita autorskih i srodnih prava“ i „Sličnosti suprotstavljenih žigova“.
Ovom su se radionicom nastojala učesnicima predstaviti aktuelna pitanja iz oblasti Prava intelektualnog vlasništva i analizirati relevantna sudska praksa u Bosni i Hercegovini i komparativnom pravu. Na radionici je analizirana relevantna sudska praksa, a učesnici su zajedno sa edukatorima diskutovali o hipotetičkim slučajevima (posebno: „Davidas, Inc.“; „Dawn of the Dead“, „Baltimore Ravens“, „Lee's Deli“ i „Apple, Inc.“). Radionica je ocijenjena visokom prosječnom ocjenom-4,85.

POZIV ZA XV SAVJETOVANJE IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI, Neum, 01.-04.juni/lipanj 2016.godine PDF Ispiši E-mail
Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas da  učestvujete u radu XV savjetovanja iz krivičnopravne oblasti, koje će se održati u Neumu, hotel “Grand Neum”, u terminu 01.-04. juni/lipanj 2016. godine.

Radni naziv ovogodišnjeg savjetovanja je „BORBA PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA I TERORIZMA “.
Nakon provedene procedure izbora hotela, Organizacioni odbor savjetovanja je odlučio da se ovogodišnje savjetovanje održi u hotelu “Grand Neum” u Neumu.

Troškove učestvovanja na savjetovanju učesnici snose sami. Za učešće na savjetovanju potrebno je da svaki sud, tužilaštvo, institucija ili učesnik osobno izvrše rezervaciju smještaja za vrijeme trajanja savjetovanja.

Cijene usluga u hotelu „Grand Neum“ za učesnike savjetovanja su:
Jednokrevetna soba na bazi punog pansiona-105,00 KM,
Jednokrevetna soba na bazi polupansiona-95,00 KM,
Dvokrevetna i trokrevetna soba na bazi punog pansiona-85,00 KM, po osobi
Dvokrevetna i trokrevetna soba na bazi polupansiona-75,00 KM, po osobi
Noćenje sa doručkom u jednokrevetnoj sobi- 85,00 KM
       
Boravišna taksa 1,60 KM po osobi na dan.
Molimo Vas da rezervaciju smještaja  izvršite  na rezervacijskom obrascu , na fax hotela, broj: +387(0)36-880-077.
Za sve dodatne informacije o rezervaciji možete kontaktirati „Grand hotel Neum“, na broj telefona:  +387(0)36-880-222, ili na e-mail:
Učesnici savjetovanja mogu biti slobodni i odabrati smještaj u nekom drugom objektu u Neumu po vlastitom izboru i po tržišnim cijenama.
Kotizacija  za savjetovanje iznosi 90,00 KM po učesniku.
Kotizacija se uplaćuje na poseban račun Udruženja sudija/sudaca u Federaciji BiH:

Naziv: Udruženje sudija/sudaca u Federaciji Bosne i Hercegovine
Sarajevo
Ul. Valtera Perića br. 15/2.
ID broj: 4200430080001
Svrha uplate: Kotizacija za savjetovanje Neum 2016.
Poslovna banka: Uni Credit Bank Sarajevo
Broj Računa: 3389002202901147

Mole se institucije kojima je potrebna predračun za kotizaciju za savjetovanje da se obrate upitom na  e-mail:
Kopiju virmana o uplaćenoj kotizaciji  potrebno je  poslati na fax Udruženja  +387(0)33-668-035 ili e-mail: , a original predočiti prilikom registracije i  preuzimanja materijala za savjetovanje.  Krajnji rok za uplatu kotizacije je petak 27.05.2016. godine.
Za  dodatne informacije možete se obratiti na tel/fax +387(0)33/668-035, 
odnosno e-mail:

Sve najnovije informacije u vezi krivičnopravnog savjetovanja Neum 2016 možete pratiti na web stranici: www.usfbih.ba i Centara za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RS:  www.fbih.cest.gov.ba  i  www.rs.cest.gov.ba

Program rada XV savjetovanja će biti blagovremeno dostupan.

Podsjećamo da će se sudijama i tužiocima koji, u skladu sa pravilima o prisutnosti programima obuke i stručnog usavršavanja, izvrše registraciju učešća kod osoblja Centra, učešće na savjetovanju priznati u obaveznu obuku u trajanju od 3 dana.


4. MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA "PRAVNA ZAŠTITA ODRASLIH OSOBA" PDF Ispiši E-mail

Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u saradnji s  Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, organizuje 4. Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava na temu „Pravna zaštita odraslih osoba“.
Pravna zaštita odraslih će se razmatrati iz dva aspekta. Jedan je zaštita odraslih osoba – članova porodice, bračnih i vanbračnih partnera u oblasti izdržavanja i imovinskih odnosa, a drugi je zaštita odraslih osoba s duševnim smetnjama (osoba s invaliditetom) u okviru pojedinih dijelova porodičnog prava i drugim oblastima prava. Sva ova pitanja bi trebalo posmatrati i u kontekstu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (2010).
Naučni skup će se održati 01. i 02. 04. 2016. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
Podsjećamo da je Skup Dani porodičnog prava uvršten u Program početne obuke i stručnog usavršavanja za 2016. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, te prisustvo istom ulazi u obavezne dane stručnog usavršavanja sudija i tužilaca.
Prisustvo učesnicima nije ograničeno kotizacijom, pristup je slobodan, učesnicima nije obezbjeđen smještaj od strane organizatora.
Vaše učešće i prisustvo  savjetovanju možete prijaviti direktno Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, putem e- maila:    ili telefona: +387 36 514 230 ; Fax: +387 36 514 233. Ili CEST F BIH  

Jedinstvena lista edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH PDF Ispiši E-mail
U skladu sa članom 28. Pravilnika o kategorijama, izboru, pravima i obavezama edukatora Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH, obavještavamo Vas da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na svojoj sjedinici održanoj dana 27.05.2014. godine dalo saglasnost na Jedinstvenu listu edukatora, čime je okončana procedura javne konkurencije i izbora stalnih edukatora ovog Centra. Jedinstvenu listu edukatora možete preuzeti ovdje.


 

GDJE SE NALAZIMO

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH
Halida Nazečića 4
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
tel: ++387 33 562 550
fax: ++ 387 33 445 475
e-mail: cestfbih@cest.gov.ba 

 
 

Još vijesti .....


© 2006 Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

www.biseras.ba