Presuda “Kovačević protiv Bosne i Hercegovine” kojom je Evropski sud za ljudska prava iznova utvrdio kršenje ljudskih prava od strane Bosne i Hercegovine u procesu izbora za funkcije u državnim institucijama vlasti u fokusu je 18. izdanja stručnog časopisa “Pravna hronika”, koji su Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i AIRE centar.

Sveobuhvatnom analizom presude u pogledu aranžmana o podjeli vlasti, ali i komentar u vezi s izvršenjem navedene presude u slučaju njene pravosnažnosti, konstatuje se da je ova presuda jedna od trenutno najvažnijih tema u bh. pravosudnoj zajednici, ali i širem društvu, posebno nakon što je u decembru odlučeno da će Evropski sud za ljudska prava razmotriti žalbu koju je uputilo Vijeće ministara BiH.

 

Novo izdanje časopisa “Pravna hronika” pruža čitateljima i čitateljicama uvid i u brojne druge pravne teme od šire društvene važnosti. Značajan fokus ovog izdanja stavljen je i na zloupotrebu tehnologije blockchaina u vidu nezakonite upotrebe kriptovaluta, krađe identiteta, cyber napada i pranja novca. Teško je reći kolika je vrijednost kriptovaluta koje se danas koriste u nelegalne svrhe, no većinom se navodi da je riječ o milijardama, pa čak i desetinama milijardi dolara, što samo po sebi ukazuje na ozbiljnost problema s kojim se suočava pravosuđe. Bosna i Hercegovina sve više posvećuje pažnju ovom pitanju imajući u vidu njegove značajne sigurnosne i ekonomske implikacije, tako da su u ovom izdanju analizirane efikasne mjere prevencije i procesuiranja zločina u digitalnom prostoru.

 

“Pravna hronika" i ovog puta donosi pregled najrelevantnije evropske i domaće sudske prakse. Novo izdanje časopisa, između ostalog, sadrži pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava u pogledu zaštite ličnih podataka, kao i pregled razvoja sudske prakse u BiH u prvoj polovini 2023. godine, uključujući praksu Ustavnog suda BiH, Suda BiH, Vrhovnog suda FBiH, Vrhovnog suda RS i Apelacionog suda BD BiH.

 

Časopis "Pravna hronika" već devet godina u partnerstvu izdaju Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i AIRE centar uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva u cilju podizanja svijesti o razvoju sudske prakse i ljudskim pravima, a namijenjen je sudijama i sutkinjama, tužiocima i tužiteljicama, advokatima i advokaticama i ostalim pravnim stručnjacima i stručnjakinjama širom zemlje. Besplatan primjerak časopisa “Pravna hronika” možete preuzeti OVDJE.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top