U skladu sa Programom početne obuke i Porgramom stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, a u saradnji sa AIRE Centrom, dana 14. i 15.09.2023. godine, u sali CEST-a FBiH realizovana je obuka na temu “Proaktivna uloga predsjednika sudova”.

Edukatori na obuci su bili predsjednica Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, dr.sc. Katica Artuković i predsjednik Općinskog suda u Tuzli dr.sci. Muhamed Tulumović.

Aktivnost je namijenjena predsjednicima sudova sa ciljem unapređenja razvoja i unapređenja menadžerskih vještina za efikasno upravljanje sudovima.

Također, Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ova obuka je postala obavezujućom za sve predsjednike sudova.

Predsjednica dr.sc. Artuković Katica je u vezi sa navedenom aktivnošću istakla sljedeće:

“Jačanje svijesti da je suština našeg posla u beskompromisnoj i ustrajnoj službi zakonu i građanima, jedno je od snažnih alata kako povećati povjerenje javnosti u rad pravosuđa i dati svoj doprinos jačanju vladavine prava u našoj državi. Rukovodimo vlastitim primjerom.”

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top