Zadovoljstvo nam je informisati Vas da je USAID-ov projekt „Pravosuđe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini“, između ostalog, izradio nekoliko praktičnih alata/publikacija čija bi primjena doprinijela unapređenju sudskih i tužilačkih praksi u radu na najsloženijim predmeta korupcije, privrednog i organizovanog kriminala – faze optuženja i odmjeravanja kazne.

Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH Vam, u okviru zajedničke saradnje sa USAID-ovim projektom „Pravosuđe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini“, nudi mogućnost preuzimanja sljedećih alata/publikacija na svojoj web stranici:

   

1. Priručnik za odlučivanje o optužnici

Odlučivanje o optužnici predstavlja sudsku kontrolu zakonitosti i osnovanosti optužnice. Priručnik za odlučivanje o optužnici pruža pregled i komentare zakonskih odredaba o odlučivanju o optužnici, uz njihovo povezivanje sa drugim relevantnim zakonskim odredbama čije je pravilno razumijevanje od presudnog značaja za ostvarenje cilja ove faze krivičnog postupka. Primjena Priručnika će olakšati rad sudija za prethodno saslušanje i doprinijeti efikasnosti krivičnog postupka u cjelini. Priručnik će također doprinijeti sprečavanju nezakonitog i neosnovanog izvođenja osumnjičenog pred sud. USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije je izradio ovaj Priručnik uz stručnu podršku dr. sci. Ljiljane Filipović, sutkinje Vrhovnog suda FBiH. 

Elektronsku verziju Priručnika za odlučivanje o optužnici možete preuzeti OVDJE.

 

2. Analiza kaznene politike u predmetima korupcije, privrednog i organizovanog kriminala, uz praktične preporuke za sudije i tužioce 

Cilj Analize kaznene politike u predmetima korupcije, privrednog i organizovanog kriminala je bio omogućiti uvid u praksu kažnjavanja, te identificirati rizike, slabosti i prakse koji mogu dovesti u pitanje izricanje adekvatnih i odvraćajućih krivičnih sankcija za ova krivična djela. Nalazi Analize su zasnovani na istraživanju, u odluci o kazni, ukupno 247 osuđujućih presuda sudova u BiH, koje su postale pravosnažne u periodu od 2017-2021, iz sve četiri jurisdikcije. Predmet istraživanja i analize bile su presude koje su se odnosile na najučestalija krivična djela iz grupe krivičnih djela korupcije, privrednog i organiziranog kriminala. Posebna pažnja je posvećena analizi podataka o primjeni uvjetne osude i instituta ublažavanja kazne. Posebnu vrijednost Analize predstavljaju jasno izražene opće preporuke za sudove, VSTV BiH i centre za edukaciju sudija i tužitelja, te praktične preporuke za sudije i tužitelje. Primjenom praktičnih preporuka će se unaprijediti praksa tužilaštava u ovoj oblasti, te doprinijeti unaprijeđenju postupka sudskog odlučivanja o krivičnopravnim sankcijama i obrazlaganja odluka o krivičnopravnim sankcijama u presudama. USAID-ov projekt Pravosuđe protiv korupcije je izradio ovaj dokument uz podršku stručnog tima u sastavu: Emir Neradin, sudija Vrhovnog suda FBiH, u svojstvu voditelja stručnog tima, i članovi i članica stručnog tima: Osman Alibabić, sudija Kantonalnog suda u Bihaću, Olga Pantić, glavna okružna javna tužiteljica Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i Amir Bajrić, šef Odsjeka za privredni kriminal Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona. Značajnu stručnu podršku u izradi ove Analize pružila je dr.sc. Ljiljana Filipović, sutkinja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), u svojstvu  stručne recenzentkinje.

Elektronsku verziju Analize kaznene politike u predmetima korupcije, privrednog i organizovanog kriminala, uz praktične preporuke za sudije i tužioce možete preuzeti OVDJE

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top