Održana je dvodnevna edukacija na temu „Krivićno pravni aspekti govora mržnje“ dana 01./02.-09.2022.godine u Konjicu. Ovaj trening je organizovan u okviru zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, u sklopu projekta „Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX II)“.

Obuci je prisustvovalo 14 učesnika, sudija, tužioca i pripadnika policije iz Sarajeva, Mostara, Konjica, Grdačca, Konjica, Visokog i Banovića. Edukatori treninga su bili g-din Peter Noorlander, međunarodni ekspert Vijeća Europe i advokat iz Londona, g-đa Sanja Tadić Stojisavljević, tužiteljica Javnog tužilaštva Republike Srpske te g-din Amir Bajrić, tužitelj kantonalnog tužilaštva zeničko-dobojskog kantona.

Ova tema o krivično pravnim aspektima govora mržnje  obuhvatila je diskusiju sa aspekta međunarodnog okvira u BiH kao i dvostrukog pristupa Evroskog suda za ljudska prava i relevantna praksa Ustavnog suda BiH.

Seminar je otvorila i moderirala mr.sc. Rijalda Šabaredžović, pravna saradnica i koordinatorica projekta JUFREX II ispred CEST F BiH.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top