Održana dvodnevna konferencija na temu “Odgovor sektora kaznenog pravosuđa na prijetnje ispravnosti I integritetu izbora”

Dvodnevna konferencija pod nazivom “Odgovor sektora kaznenog pravosuđa na prijetnje ispravnosti I integritetu izbora” održana je u Sarajevu u periodu od 23. do 25. juna u organizaciji Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu u partnerstvu sa Misijom OSCE-a u BiH.

Jedna od glavnih tema odnosila se na potrebu daljeg unapređenja komunikacije i koordinacije između CIK-a BiH, tužilaštava i sudova, kao i istraga i procesuiranja krivičnih djela u vezi sa izbornim prevarama.

Konferencija je ugostila ukupno više od 50 učesnika uključujući predstavnike 20 tužilaštava iz BiH, FBiH, RS i Brčko distrikta, kao i policijskih agencija, centara za edukaciju sudija i tužilaca iz FBiH i RS i pripadnike Centralne Izborne komisije (CIK) BiH.

Drugi dan konferencije, stručna saradnica u Centru za edukaciju sudija i tužioca FBiH Berina-Ina Alispahić, MA iur je prisutnim učesnicima prezentovala kraće izlaganje na temu „Jačanje kapaciteta predstavnika pravosuđa i agencija za provedbu zakona o izbornom procesu i izbornom zakonodavstvu“.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top