U izdanju Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH iz štampe je izašla publikacija PERSPEKTIVE REFORME PARNIČNOG ZAKONODAVSTVA. Riječ je o Zborniku radova sa stručnog savjetovanja o procjeni građanskog parničnog procesnog zakonodavstva održanoj 17./18. 09. 2022. Publikacija je promovirana 10. 06. 2022. u hotelu “Europe” u Sarajevu.

 

 

Publikaciju možete preuzeti ovdje.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top