U periodu od 23.-27.05.2022. godine, a u organizaciji Pravosudne akademije Turske, u Antaliji održana  je Međunarodna konferencija na temu „Savremena pitanja o ljudskim pravima“. Predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine koji su uzeli učešće na pomenutoj konferenciji  su Doc.dr.sc. Smajo Šabić, predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužioca FBiH i sudija Kantonalnog suda u Sarajevu, Berina-Ina Alispahić, stručna saradnica u Javnoj ustanovi Centar za edukaciju sudija i tužioca Federacije Bosne i Hercegovine, Tijana Čulić, stručna saradnica u Općinskom sudu u Sarajevu, Dženana Deljkić Blagojević, stručna savjetnica u Sudu Bosne i Hercegovine i Boris Cvitanović, stručni saradnik u Općinskom sudu u Travniku.  

 

 

U toku trajanja konferencije predstavnici Bosne i Hercegovine su održali veoma značajne sastanke sa predstavnicima pravosudne akademije Turske,  te razmijenili mišljenja iskustva i stavove u pogledu budećeg razvoja i organizovanja obrazovnih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, te eventualnog osnivanja pravosudne akademije kao obrazovne pravosudne institucije. Tom prilikom izražena je spremnost Pravosudne akademije Turske da pruži svoju nesebičnu pomoć i podršku Bosni i Hercegovini u pogledu osnivanja i organizovanja pravosudne akademije kao obrazovne pravosudne institucije.  

 

Treći dan konferencije predstavnici svih zemalja koje su uzele učešće na međunarodnoj konferenciji su prezentovali i izložili po jedan konkretan slučaj koji je bio predmetom raspravljanja pred Evropskim sudom za ljudska prava, pa je tako ispred Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine tim predvođen mentorom Doc. dr.sci   Smajom Šabićem koji su činili stručna saradnica Tijana Čulić, stručna savjetnica Dženana Deljkić Blagojević i stručni saradnik Boris Cvitanović svim izložili predmet „Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine“ 

 

 

Nakon bodovanja timskog izlaganja od strane stručnog žirija, Federacija Bosne i Hercegovine je zauzela značajno 4. mjesto. Također, stručni žiri je ocjenjivao i individualno izlaganje učesnika pojedinaca, kojom prilikom je stručni saradnik Boris Cvitanović koji je činio dio našeg  tima  dobio pohvale za svoje izlaganje.  

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top