Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Arben Murtezića, istakao je da je Sporazumom omogućen zajednički nastup nosilaca pravosudnih funkcija u regionalnim projektima obuke umjesto dosadašnjeg angažiranja skupih eksperata iz svijeta.

 


Predsjednica Upravnog odbora Centra iz Crne Gore Senka Danilović rekla je da se navedene regionalne institucija za obuku sudija i tužilaca razumiju dobro i otprije jer žele biti puna podrška pravosuđu da ispuni kriterije najvećeg kvaliteta i odgovornosti. Garancija za to je – znanje koje se, između ostalog, stiče obukom, dodala je Danilović, navodeći da je unapređenje prostora pravde misija ovih centara u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, koje su počele mijenjati propise na putu pridruživanja Evropskoj uniji.
Direktor Pravosudne akademije Republike Srbije Nenad Vujić očekuje na osnovu potpisanog sporazuma veći obim razmjene edukatora i naglašava da strane potpisnice imaju dovoljno znalaca „pa nije potrebno da nam dolazi neko sa strane ko baš i ne razumije dovoljno našu pravnu stečevinu te se dešavaju neusklađenosti“.
Stručnost, integritet i efikasnost su tri ključna preduslova za nezavisno pravosuđe, naglašava Vujić, a Evropska unija iziskuje od država članica jačanje centara odnosno akademija za obuku nosilaca pravosudnih funkcija.

Sporazum će biti osnov jačanja saradnje institucija koje se bave obukom nosilaca pravosudnih funkcija u regionu.

 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top