Koja su to najčešća etička pitanja i dileme koje se javljaju u pravosuđu, kako ih najbolje rješavati, te kako prenijeti stečena znanja iz oblasti etike, bile su teme radionice za sudije i tužioce koja se održala danas (06.03.2019.) u Sarajevu. Radionici je prisustvovalo više od 30 sudija i tužilaca iz Bosne i Hercegovine (BiH) koji su sada obučeni da prenose stečena znanja u oblasti etike svojim kolegama.

 

  


 „Nakon ove radionice očekujem da ću moći identifikovati relevantna etička pitanja, efikasno planirati obuku iz oblasti etike, savladati tehnike interaktivnog učenja i biti u situaciji prenositi stečena znanja, s ciljem podizanja stepena povjerenja u sudstvo“, rekla je Marela Jevtović, sudija Osnovnog suda u Banja Luci.

 Dan ranije (05.03.2019.), učesnicima ove radionice predstavljen je Priručnik za primjenu Kodeksa sudijske etike i Kodeksa tužilačke etike kojeg je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH u januaru 2019. godine.
Priručnik je rezultat saradnje Radne grupe za unapređenje integriteta i odgovornosti nosilaca pravosudne funkcije VSTV BiH i USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH. Izradom ovog Priručnika implementirana je još jedna preporuka Evropske unije da se kroz edukaciju, nosiocima pravosudnih funkcija u BiH približi praktična primjena profesionalnih etičkih standarda i na taj način prevenira njihova povreda.

 

  


Ove radionice o etici organizirali su Centar za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) Federacije BiH i CEST Republike Srpske u saradnji sa USAID-ovim Projektom pravosuđa u BiH. Do kraja godine planirane su još dvije radionice iz oblasti etike i to u aprilu u Mostaru i u maju u Banja Luci.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top