U skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, 22. i 23. februara/veljače 2018. godine, u sali hotela “Garden City”, u Konjicu, održan je seminar pod nazivom “Pravo na slobodu izražavanja: član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima”.

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je ovaj seminar organizovao u saradnji sa Vijećem Evrope, u okviru projekta: „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi - JUFREX” s ciljem unapređenja primjene standarda u kontekstu člana 10. EKLjP.
Sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju ključni aspekt razvoja demokratskog društva u BiH, te je razvoj standarda u ovoj oblasti bitan aspekt u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Edukatori na seminaru su bili: g-đa Svjetlana Milišić-Veličkovski, sutkinja Kantonalnog suda Sarajevo; g-đa Katica Artuković, sutkinja Kantonalnog suda Široki Brijeg; g-din Ara Ghazaryan, međunarodni ekspert iz Vijeća Evrope i g-din Amir Kapetanović, sudija Okružnog suda u Banja Luci.
Seminar je otvorila sutkinja Kantonalog suda Sarajevo i certificirana edukatorica Vijeća Evrope Svjetlana Milišić-Veličkovski čuvenim citatom George-a Orwell-a: "Ako sloboda uopšte išta znači, znači pravo da ljudima kažete ono što ne žele da čuju”.

Na seminaru se posebno govorilo o: slobodi izražavanja i uslovima za njeno ograničenje; govoru mržnje i ulozi medija; kleveti u praksi ESLJP i sudova u BiH; uspostavljanju ravnoteže članova 8. i 10. Konvencije; primjeni trodijelnog testa kroz presude Evropskog suda i Ustavnog suda BiH; kleveti i govoru mržnje na internetu; kleveti i javnim ličnostima.

U radu seminara učešće je uzelo 18 učesnika, i to iz: Vrhovnog suda Federacije BiH, Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona, Kantonalnog suda Zenica, Kantonalnog suda Novi Travnik, Općinskog suda Sarajevo, Općinskog suda Zenica, Općinskog suda Zavidovići, Općinskog suda Živinice i Općinskog suda Kalesija.
Sudije i tužioci aktivno su sudjelovali u diskusiji i radnim grupama tokom oba dana seminara.

 

 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top