Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, Arben Murtezić i Zamjenik generalnog direktora Međunarodnog instituta za krivično pravo i ljudska prava u Sirakuzi, Filippo Musca, potpisali su Sporazum o saradnji i učešću u međunarodnom projektu sprječavanja nezakonite trgovine.

 


Projekat obuhvata 12 zemalja, a osnovni cilj projekta je unaprjeđenje saradnje i međusobna edukacija svih učesnica projekta u sprječavanju nezakonite trgovine na međunarodnom nivou.

 

Centar će u okviru Projekta delegirati edukatore za edukaciju edukatora, a potom i aktivno učestvovati u pripremi i organizovati edukacije na navedene teme. Edukacije će biti multi-sektorske, čime će se unaprijediti saradnja svih postupajućih organa i unutar BiH, kao i sa drugim državama.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top