Centar za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, u skladu sa Zakonom o sudovima F BiH, utvrđuje Program obuke za pripravnike, te već treću godinu zaredom vrši obuku i ove kategorije diplomiranih pravnika.
Obuka za sudijske i tužilačke pripravnike je i ove godine provedena  kroz tri seminara na godišnjem nivou, s ciljem da se pripravnici što bolje pripreme za polaganje pravosudnih ispita, kao osnovnog preduslova za njihov ostanak u pravosuđu.

 


Prvi seminar “Etički standardi nosilaca pravosudnih funkcija” održan je 25. 09. 2017. (edukatorica: gosp. Ljiljana Lalović, sudija Suda BiH). Drugi seminar “Izabrane teme iz krivične oblasti” održan je 30/31. 10. 2017. (edukatori: gosp. mr. sci. Lejla Konjić-Dragović, sudija Suda Bosne i Hercegovine i gosp. mr. sci. Vedran Alidžanović, tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla).
Posljednji seminar iz sistema obuke za pripravnike “Izabrane teme iz građanske oblasti” održan je 29/30. 11. 2017. (fotografija seminara je sa ove obuke). Edukatori su bili: gosp. Dr. sci. Muhamed Cimirotić, sudija Kantonalnog suda u Bihaću, koji je predavao Građansko procesno pravo, te gosp. mr. sci. Mihaela Jovanović, sudija Općinskog suda Živinice, koja je predavala materijalno Građansko pravo, kako je određeno Programom pravosudnog ispita u F BiH.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top