Centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH i RS, zajedno u saradnji sa Ministarstvom pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država, Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama - US DoJ/OPDAT, izdali su drugu publikaciju pod naslovom: PROAKTIVNE ISTRAGE KORUPTIVNIH PREDMETA I PREDMETA IZ OBLASTI FINANSIJSKIH PRIJEVARA I PRIVREDNOG KRIMINALA - OBUKA ZA TUŽIOCE, POLICIJSKE INSPEKTORE I ZAJEDNIČKE ISTRAŽNE TIMOVE/UDARNE GRUPE - MODUL: STUDIJA SLUČAJA ZLOUPOTREBE U JAVNIM NABAVKAMA (VODIČ ZA INSTRUKTORE/FACILITATORE).

Plublikaciju možete preuzeti OVDJE ili na lijevoj strani naše internet stranice u dijelu Stručne publikacije.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top