Danas su se u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH sastali gospodin Peter Duffy, direktor Misije USAID-a u BiH (Američka agencija za međunarodni razvoj) i direktor Centra, gospodin Arben Murtezić.

Na sastanku je, između ostalog, predstavljen dosadašnji rad Centra, planirane buduće aktivnosti, Srednjoročna strategija te programi rada i obuke koje provodi Centar.

Direktor Murtezić je izrazio zahvalnost USAID-u na dosadašnjoj podršci Centru te naglasio veliku važnost nastavka ove saradnje i u budućnosti, obzirom da je partnerska saradnja ključna za ostvarivanje ambiciozno planiranih aktivnosti Centra.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top