Jučer 6. decembra 2016. godine u svečanoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu upriličena je ceremonija potpisivanja Sporazuma o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Centra za edukaciju sudija i tužitelja Federacije BiH (CEST FBiH). 

Sporazum su potpisali prof. dr Borislav Petrović, dekan Pravnog fakulteta i gospodin Arben Murtezić, direktor CEST-a FBiH.

Svečanosti su prisustvovali i članovi menadžmenta Pravnog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu. Sporazum je potpisan s ciljem uspostavljanja kontinuirane saradnje u stručnoj obuci nositelja pravosudnih funkcija.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top