Centri za edukaciju sudija i tužilaca i projekat „Jačanje kapaciteta za pravosudnu reformu u BiH“ su organizovali edukaciju edukatora CEST-ova RS i FBiH, na Vlašiću, u hotelu „Blanka“, u tri grupe (07./08. 12. 2015.; 09./10. 12. 2015. i 12./13. 04. 2016.). 
Ukupno je edukaciji prisustvovalo 55 edukatora sa liste edukatora i edukatora po pozivu. 
Edukator je bio Klemen Belhar, viši ekspert (Republika Slovenija).

Ciljevi održavanja edukacije edukatora bili su: -priprema i realizacija informativne i zanimljive obuke; osposobljavanje za pripremu kvalitetnih slajdova koji odgovaraju sadržaju prezentacije, - razvoj vještina prezentiranja i javnih nastupa, - prepoznavanje razlika između prezentovanja i obuke, - razvoj osnovnih vještina obuke, naročito interaktivnih vještina obuke i – primjena interaktivnih metoda obuke.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top