4.MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA "PRAVNA ZAŠTITA ODRASLIH OSOBA", MOSTAR,HOTEL „BRISTOL“ 01. i 02. april/travanj 2016. godine,
     
Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju/iIRZ i Centrom za društvena istraživanja Međunarodnog univerziteta Burch u Sarajevu i saradnjom sa   Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, organizuje  Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava na temu „Pravna zaštita odraslih osoba“.
Naučni skup će se održati u Mostaru, sala hotela “Bristol” sa početkom 01.april/travnja 2016. godine u 14:30 časova, a završava 02. aprila/travnja oko 13:30 časova. 
Podsjećamo da je Skup Dani porodičnog prava uvršten u Program početne obuke i stručnog usavršavanja za 2016. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, te prisustvo istom ulazi u obavezne dane stručnog usavršavanja sudija i tužilaca. Stoga Vas pozivamo da uzmete učešće na navedenom naučnom skupu.
Prisustvo učesnicima nije ograničeno kotizacijom, pristup je slobodan, učesnicima nije obezbjeđen smještaj od strane organizatora.

Program rada možete preuzeti OVDJE.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2019. godinu

Prijava

Go to top