Na osnovu Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja sudija i tužilaca za 2015. godinu Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, 09. novembra/studenog 2015. godine u Sarajevu, održan je seminar pod nazivom: „Djeca žrtve i svjedoci u krivičnom postupku “

Navedeni seminar realiziran je u saradnji Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH sa Unicef-om u okviru Projekta „Pravda za djecu“.
Svrha seminara jeste unapređenje standarda, sagledavanje  postupanja sa djecom svjedocima  i djecom žrtvama, odnosno oštećenima u krivičnim postupcima. Također izložena je i dosadašnja praksa sudova i tužilaštava postupanja sa djecom i maloljetnicima u primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kao i podrška djeci svjedocima i oštećenima, psihološke kompetencije djece i priprema djece za za svjedočenje.

Seminar su realizirale edukatorice g-đa Slavica Džaferović, sudija Općinskog suda u Zenici, g-đa Šejla Drpljanin, tužiteljica Tužilaštva Brčko distrikta BiH i g-đa Marija Pavlović, psiholog u Odjelu za podršku svjedocima Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo. 
Seminaru je prisustvovao 21 učesnik, 5 sudija, 5 tužilaca i 11 stručnih saradnika i to sudija  Općinskih sudova  Sarajevo, Čapljina i Cazin; tužilaca Kantonalnih tužilaštvava Tuzla, Goražde i Široki Brijeg, te stručnih saradnika Kantonalnog suda Novi Travnik i Tužilaštva Bosne i Hercegovine. 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top