Izvještaj „Istraživanje sudske prakse procesuiranja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (2003-2021)“ nastao je u okviru projekta koji provodi Centar za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC), u okviru granta finansiranog od Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE. Projekt je realiziran u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Uredom državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije Ministarstva sigurnosti BiH.

U okviru projekta izvršena je analiza ukupno 104 pravosnažno okončana predmeta pred nadležnim sudovima u BiH, u kojima je oštećeno 319 žrtava ovih krivičnih djela i sankcionirano ukupno 148 učinitelja krivičnih djela trgovine ljudima i srodnih krivičnih djela. 

Autori navedenog izvještaja su prof. dr. sc. Eldan Mujanović, prof. dr. sc. Darko Datzer, Hilmo Vučinić, sudija Apelacionog odjeljenja Suda BiH i prof. dr. sc. Milijana Buha.

Elektronsku verziju Izvještaja „Istraživanje sudske prakse procesuiranja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini (2003-2021)“ možete preuzeti OVDJE. 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top