Danas je u prostorijama Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH održan seminar pod nazivom “Novine u praksi Evropskog suda za ljudska prava”, kao nastavak uspješne saradnje  Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i AIRE Centra. Podršku u organizaciji seminara, kao i u radu Centara za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH i Republici Srpskoj usmjerenu na jačanje kapaciteta sudstva i primjenu evropskih pravnih standarda u domaćim odlukama, dala je i britanska Vlada u okviru projekta AIRE Centra.

 

 

Prilikom otvaranja seminara, prisutnima se obratio direktor Centra, dr.sc. Arben Murtezić sa riječima: „Konvencija je od izuzetnog značaja za sve  zemlje u Evropi, a za Bosnu i Hercegovinu posebno. Drago nam je da je upravo edukacija na ovu temu posljednjih nekoliko godina planirana od ovako značajnih partnera, te da i za narednih nekoliko godina imamo značajne zajedničke planove“.
Otpravnica poslova Britanske ambasade u BiH, dr. Ruth Wiseman, pozdravila je prisutne i naglasila da je veoma ponosna što je, zahvaljujući Ujedinjenom Kraljevstvu, kroz aktivnosti koje provodi AIRE centar u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini, za samo četiri mjeseca, 700 sudija, tužioca i pravnih savjetnika prošlo kroz obuku o adekvatnoj primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima u sudskim procesima u BiH. „Želimo osigurati da bh.sudovi štite prava građana zagarantovana međunarodnim konvencijama. Građani bi trebali imati brz i efikasan pristup pravdi, te biti sigurni da njihov postupak vodi stručno lice na pravedan i nepristrasan način,“ istakla je dr Wiseman. 

 

 

Seminar je nastavljen predavanjem sudije Evropskog suda za ljudska prava, gospodina Farisa Vehabovića koji je istakao: „... da je ovo živa materija kojoj se treba posvetiti posebna pažnja i da je potrebno prije svega uspostaviti sistemske mehanizme praćenja prakse...“, i moderatora/edukatora na seminaru, gospođe Elme Veledar- Arifagić.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top