Fondacija Centar za javno pravo i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, uz podršku fondacije Konrad Adenauer, organizovali su u hotelu “Europe” u Sarajevu, 29. 10. 2019. godine, skup “Bosanskohercegovački federalizam – dometi i ograničenja”. Jedan od izlagača na konferenciji bio je i Dr. sci. iur. Davor Trlin, stručni savjetnik u JU CEST F BiH, koji je izlagao na temu “Aneks 4 Opšteg okvirnog sporazuma za mir i praksa federalizma: procjena”, u kojoj je komparirao izvedbeni oblik federalizma sa selektovanim federacijama evrokontinentalnog pravnog kruga , te izveo određene poopćive zaključke.

 

 

Više o tezama i zaključcima Dr. Trlina možete pronaći na slijedećem LINKU. 

 

Dnevni red konferencije se nalazi OVDJE.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top