U Sarajevu, od 28. – 30. 10. 2019. godine održana je Međunarodna konferencija: „Međunarodne perspektive o rodu i pravosuđu: Teorija i praksa” u organizaciji Atlantske Inicijative uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.

U okviru prvog panela prisutnima su se obratile Dr. Tetyana Fuleya iz Nacionalne škole za sudije Ukrajine, Elin Sandegard sa Univerziteta u Gothenbergu, Prof. Dr. Haris Halilović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Dr. Arben Murtezić iz Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, razmatrajući o temi da li rodno uravnoteženo pravosuđe garantuje pristup bez predrasuda te krivičnom postupku I kredibilitetu svjedoka tokom istog.