U Sarajevu, u sali JU CEST F BiH , 16./17. 09. 2019. godine, održan je okrugli stol “Sudska praksa u upravnim sporovima”, za sudije koje rješavaju upravne sporove. Okrugli stol je vodila gosp. Aleksandra Babić-Stanković, sudija Vrhovnog suda F BiH, a koordinator/moderator je bio gosp. Zdenko Eterović, sudija i predsjednik Upravnog odjeljenja Vrhovnog suda F BiH. Gosp. Babić-Stanković je u dva dana učesnike upoznala sa najnovijom sudskom praksom u oblasti upravnog prava, te sudskom praksom Vrhovnog suda F BiH.

Početkom seminara učesnicima se obratila i gosp. Aida Trožić, pravna savjetnica u AIRE Centru, sa kojim Centar za edukaciju sudija  i tužilaca F BiH ima potpisan sporazum o saradnji u okviru kojeg će dva Centra zajednički implementirati određene obuke u okviru implementacije Programa stručnog usavršavanja za 2019. godinu, te u okviru implementacije projekta “Pravosudna reforma – Priprema državnih i entitetskih pravosudnih sistema za pristupanje Evropskoj uniji”, koji od 2014. do 2019. godine provodi AIRE Centar, a kojeg je podržala Britanska Ambasada u Sarajevu.

 

 

AIRE Centar je za učesnike okruglog stola pripremio određene publikacije, a gosp. Trožić je učesnicima predstavila baz sudskih odluka u vezi primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini, a koja se nalazi na ovom linku:          

                                                        

www.ehr-bih.org