U okviru projekta Jačanje pravosudne saradnje, međusobnog poverenja i kapaciteta institucija za edukaciju pravosuđa u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i u saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao nosiocima projekta, i sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore, realizuje se drugo savetovanje za sudije i tužioce iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Dvodnevno savetovanje na temu organizovanog kriminala i terorizma se organizuje u utorak 9. i sredu 10. aprila u Beogradu u prostorijama Pravosudne akademije za sudije, tužioce i predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

 

Izlagač ispred Tužilaštva za organizovani kriminal koji predstavlja najnoviju praksu Republike Srbije u borbi protiv terorizma je Vladimir Stevanović, viši tužilački savetnik u Odseku zaduženom za postupanje po krivičnim delima terorizma, finansiranja terorizma i drugim krivičnim delima povezanim sa njima u Tužilaštvu za organizovani kriminal, član Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Sudija Višeg suda u Podgorici, Ana Vuković će predstaviti nove izazove u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, dok će tokom drugog dana tužilac Tužilaštva BiH, Ćazim Hasanspahić predstaviti praktične primere borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma u Bosni i Hercegovini.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top