Seminar “Borba protiv trgovine ljudima i organizovanog kriminala” održan je 27. 02. 2019. godine u sali JU CEST F BiH, u zajedničkoj organizaciji JU CEST F BiH i Ambasade Republike Francuske u BiH. Ovaj seminar održan je u skladu sa Programom stručnog usavršavanja JU CEST F BiH za 2019. godinu, te potpisanim Sporazumom o kooperaciji između CEST-a i francuske Ambasade.

 

 

Uvodna obraćanja su imali NJ. E. g-din Guillame Rousson, Ambasador Republike Francuske u Bosni i Hercegovini i g-din Arben Murtezić, Direktor JU CEST F BiH.
U prvoj sesiji je prvo g-din Samir Rizvo govorio o javnoj politici o borbi protiv trgovine ljudima. Nakon njega je g-đa Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva BiH govorila o pravnoj politici o borbi protiv trgovine ljudima. Posljednja tema u prvoj sesiji pripala je g-đi Dr. sci. iur. Ljiljani Filipović, sudiji Vrhovnog suda F BiH, koja je govorila o vođenju slučajeva trgovine ljudima od strane sudija-slabostima i prednostima slučajeva po pitanju dobivanja osude za počinioce i obeštećenja za žrtve.

 


Početkom druge sesije g-đa Caroline Charpentier, predstavnica Stalnog Francuskog predstavništva pri UN-u u Beču je izložila alatke tehničke i pravne saradnje. Seminar je zaključen izlaganjem g-đe Mirsade Bajramović, predsjednice NVO Zemlja djece iz Tuzle o podršci žrtvama trgovine ljudima.
Semianru su prisustvovali sudije, tužioci, pripadnici policije, te inspektori iz Službe sa poslove sa strancima.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top