Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, ambasador Brus Berton (Bruce G. Berton) posjetio je danas Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH (CEST FBiH) u Sarajevu, gdje se sastao s direktorom Centra Arbenom Murtezićem.

Razgovarano je o nastavku programske saradnje i unapređenju obuke nosilaca pravosudnih funkcija (sudija i tužilaca) u BiH u 2019. godini, s fokusom na jačanje pravosudnih kapaciteta, odnosno efikasnije suprotstavljanje svim oblicima kriminaliteta, uključujući borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala, trgovine ljudima...

Kako je nakon susreta istaknuo ambasador Berton, prva posjeta CEST-u FBiH bila je prilika i za razmjenu mišljenja o Izvještaju o borbi protiv korupcije, koji OSCE-ova misija u BiH objavila u februaru ove godine.

Uz spremnost OSCE-ove misije da i nadalje nastavi pružati potporu CEST-u FBiH, potcrtao je kako se radi o kontinuiranom partnerstvu koje datira od samog osnivanja ovog centra 2003. godine.

Ambasador Berton ukazao je na izuzetan značaj ove institucije na planu unapređenja ukupnih kapaciteta pravosuđa u BiH, s fokusom na unapređenje znanja i vještina nositelja pravosudnih funkcija - sudija i tužilaca.

Direktor CEST-a FBiH Arben Murtezić izjavio je da se utvrđeni prioriteti reflektiraju i na program edukacije i rad CEST-a te da pritom ima u vidu i OSCE-ov izvještaj o borbi protiv korupcije.

Dodao je da CEST, i uz limitirani budžet, uspijeva osigurati kvalitetnu uslugu s intencijom na unapređenju vještina pravosudnih djelatnika, angažiranih na konkretnim predmetima, uz učešće domaćih i međunarodnih eksperata.

Uz zahvalnost iskazanu OSCE-u kao jednoj od najvažnijih međunarodnih organizacija, Murtezić je naglasio značaj koji izvještaji, izuzetno kvalitetne analize i edukacije u organizaciji i uz potporu OSCE-a imaju u kontekstu daljnjeg jačanja pravosuđa u BiH.

Autor: FENA

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top