OBJAVLJENA PUBLIKACIJA
„SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE: ULOGA PRAVOSUĐA“ 2018.,
U SARADNJI
Fondacije Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Albaniju,

Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH

 

Publikacija “Suzbijanje diskriminacije: uloga pravosuđa” je nastala kao rezultat analize primjene zakona o zabrani diskriminacije, izvršene na temelju primjera iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a iz razloga potrebe da se na jednom mjestu prikupe i sistematizuju različiti judikati sudova i stavovi drugih institucija za zaštitu od diskriminacije. U realizaciji ovog obimnog posla sarađivali su vodeći stručnjaci za Antidiskriminaciono pravo iz regiona: Dženana Hadžiomerović, advokat iz Sarajeva i zamjenski član Evropske komisije protiv rasizma i nesnošljivosti Vijeća Evrope (COE ECRI); Mihaela Jovanović, sudija Općinskog suda u Živinicama; Dijana Kesonja, savjetnica puče pravobraniteljice za pravne poslove i strateško parničenje u Službi za suzbijanje diskriminacije Ureda pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske; Prof. dr. Nevena Petrušić, redovna profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu; Tena Šimonović Einwalter, zamjenica pučke pravobraniteljice i predstavnica Republike Hrvatske u Europskoj komisiji protiv rasizma i nesnošljivosti (ECRI); Davor Trlin, viši stručni saradnik u JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, te Srđan Dvornik, neovisni istraživač, konzultant, publicist i prevodilac-Zagreb.
Publikacija se sastoji od slijedećih cjelina:
- Istraživanje sudske prakse u području antidiskriminacijske zaštite u Bosni i Hercegovini - Mihaela Jovanović-Davor Trlin (str. 15-50)
- Pravno-politički kontekst suzbijanja diskriminacije u Bosni i Hercegovini – Dženana Hadžiomerović (str. 51-66)
- Praksa sudova u Republici Srbiji u oblasti antidiskriminacije: tri studije slučaja – Nevena Petrušić (str. 67-88)
- Socijalni i pravno-politički kontekst suzbijanja diskriminacije u Republici Srbiji – Nevena Petrušić (str. 89-110)
- Analiza sudske prakse u postupcima radi zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj - Dijana Kesonja-Tena Šimonović Einwalter (str. 111-130)
- Sustav zaštite od diskriminacije u Hrvatskoj s naglaskom na sudsku zaštitu - Dijana Kesonja-Tena Šimonović Einwalter (str. 131-142)
Publikaciju je uredio, dajući socio-politički komentar gosp. Srđan Dvornik.
Kada je riječ o svrsi istraživanja, ona se svodila na tri aspekta:
1. Uvid u tumačenje osnovnih garancija zabrane direktne i indirektne diskriminacije
2. Ustanovljavanje koji su to zabranjeni osnovi po kojima se najčešće vrši diskriminacija
3. Ustanovljavanje koje kategorije diskriminatorno postupanje najčešće pogađa


Predstavljanje publikacije je održano 05. 12. 2018. u hotelu “Lavina” na Jahorini.

Publikaciju možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top