U skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, 13. i 14. septembra/rujna 2018. godine, u sali hotela “Bjelašnica”, na Bjelašnici, održan je treći seminar pod nazivom “Pravo na slobodu izražavanja: član 10. Evropske konvencije o ljudskim pravima”.


 

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine je ovaj seminar (kao i prethodna dva) organizovao u saradnji sa Vijećem Evrope, u okviru projekta: „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi - JUFREX” s ciljem unapređenja primjene standarda u kontekstu člana 10. EKLjP.

 

Sloboda izražavanja i sloboda medija predstavljaju ključni aspekt razvoja demokratskog društva u BiH, te je razvoj standarda u ovoj oblasti bitan aspekt u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

 

Edukatori na seminaru su bili: g-đa Svjetlana Milišić-Veličkovski, sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH; g-din Adnan Baručija, sudija Kantonalnog suda Zenica; g-din Amir Kapetanović, sudija Okružnog suda u Banja Luci; g-din Sanin Bogunić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Sarajevo i g-đa Sandra Benčić, međunarodna ekspertica iz Vijeća Evrope.


 

Seminar je otvorila sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH i certificirana edukatorica Vijeća Evrope Svjetlana Milišić-Veličkovski čuvenim citatom George-a Orwell-a: "Ako sloboda uopšte išta znači, znači pravo da ljudima kažete ono što ne žele da čuju”.


Na seminaru se posebno govorilo o: slobodi izražavanja i uslovima za njeno ograničenje; govoru mržnje i ulozi medija; kleveti u praksi ESLJP i sudova u BiH; primjeni trodijelnog testa kroz presude Evropskog suda i Ustavnog suda BiH; kleveti i govoru mržnje na internetu; kleveti i javnim ličnostima; nepoštivanju suda i slobodi izražavanja.

U radu seminara učešće je uzelo 24 učesnika, i to iz: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine, Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Kantonalnog suda Sarajevo, Kantonalnog suda Zenica, Kantonalnog suda Odžak, Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona, Općinskog suda Sarajevo, Općinskog suda Zenica, Općinskog suda Zavidovići i Općinskog suda Široki Brijeg.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top