U nastavku izvanredne saradnje, Program razvoja privrednog prava (CLDP) američkog Ministarstva trgovine, u saradnji sa entitetkim centrima za edukaciju sudija i tužilaca i Asocijacijom kompozitora – muzičkih stvaralaca BiH (AMUS) održao je obuku o parničnim postupcima za rješavanje predmeta povrede intelektualnog vlasništva. Radionica se održala 12./13. 06. 2018. godine, u sali JU CEST F BiH.


Dobrodošlicu i uvodna obraćanja su imali: gosp. Arezo Yazd, odvjetnica i savjetnica Ministarstva trgovine SAD-a, CLDP; gosp. John Ashworth, šef Ekonomskog odjela, Ambasada SAD-a u Sarajevu; gosp. Davor Trlin, ispred centara za edukaciju sudija i tužilaca, te gosp. Nedim Babović, potpredsjednik Upravnog odbora AMUS-a.

Prvo izlaganje na seminaru je imala profesorica gosp. Iza Razija Mešević, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koja je učesnicima govorila o najnovijim događanjima u oblasti prava intelektualnog vlasništva, prilikama i izazovima. Nakon profesorice, o rješavanju predmeta u vezi s autorskim pravima i žigom: BiH i američka perspektiva, iskustva i najnovija reagovanja su govorili sutkinja gosp. Virginia Covington-sutkinja Okružnog suda (Srednji Okrug Floride), i gosp.Ljiljana Lalović, sutkinja Suda BiH. Sutkinja Covington je nakon toga učesnicima govorila o: 1.) utvrđivanju vrijednosti intelektualnog vlasništva u slučaju autorskih prava te u slučaju žiga; 2.) obračunu štete u slučaju povrede prava intelektualnog vlasništva. Prvi dan je okončan vrlo zanimljivom temom pravnog okvira i izazova u vezi sa zaštitom softvera u BiH, o kojoj je govorila profesorica Mešević.


Drugi dan je započet izlaganjima gosp. Pavla Felinera, odvjetnika iz Zagreba, na temu ostvarivanja autorskog i srodnih prava pred sudovima i tijelima državne vlasti u Republici Hrvatskoj u postupcima koje vodi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava; te profesorice Romane Matanovac Vučković, profesorice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja je učesnicima govorila o važnim karakteristikama kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava. Nakon ovo dvoje predavača, gosp. Doc. dr. Haris Hasić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, je učesnicima govorio o novim teorijskim gledištima o pitanjima autorskog prava, sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava u kontekstu Bosne i Hercegovine, te o problemima i načinu kolektivnog ostvarivanja autorskog prava u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na kolektivno ostvarivanje autorskog prava u muzičkim djelima. Gosp. Tanja Hadžagić. advokatica iz Sarajeva, govorila je o problemima u praksi kod primjene Zakona o autorskim i srodnim pravima pred sudovima u BiH.


Uslijedile su dvije američke studije slučaja, jedna o žigu, druga o autorskim pravima (vodila ih je sutkinja Covington), nakon čega je uslijedila tema potrebe dopune priručnika o pravo intelektualnog vlasništva i diskusija, koju su moderirali gosp. Lalović i gosp. Yazd.

Nakon pitanja i odgovora, ocjene radionice i zaključnih napomena, obuka je okončana.


Učesnicima su nakon obuke svečano dodijeljeni certifikati.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top