6. MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA
„Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“
Mostar, 19. i 20. 04. godine, sala hotela „EDEN“

 

Poštovane/i,

Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ i saradnjom sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca F BiH, organizuje  Međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava na temu „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“.

Naučni skup će se održati u Mostaru, sala hotela „EDEN“, Konak 18,  sa početkom 19. aprila/travnja 2018. godine u 14:30 časova.

U skladu sa Programom početne obuke i programom stručnog usavršavanja Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH za 2018. godinu, prisustvo navedenom naučnom skupu biće priznato u obavezne dane edukacije nosilaca pravosudnih funkcija za 2018. Godinu, te  Vas sa velikim zadovoljstvom pozivamo da učestvujete na navedenom naučnom skupu.

Prisustvo učesnicima nije ograničeno kotizacijom, pristup je slobodan, učesnicima nije obezbjeđen smještaj od strane organizatora.

 

Program održavanja možete preuzeti OVDJE.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top