"Ovo je odlična prilika da svi zajedno razmotrimo opravdanost primjene posebnih istražnih radnji i zauzmemo jedinstven pristup u ovom smislu", rekao je sudija Suda BiH Hilmo Vučinić na seminaru za sudije koji se održao 21. i 22. marta u Sarajevu. 

Posebne istražne radnje mogu se provoditi protiv osobe za koju postoje osnovi sumnje da je sama ili s drugim osobama učestvovala ili učestvuje u počinjenju određenog krivičnog djela. Pa ipak, ove istražne radnje mogu se provoditi samo ako se dokazi ne mogu pribaviti na neki drugi način.

Jedna od osnovnih poruka sa ovog seminara je kako je neophodno pomiriti i pronaći pravu mjeru za efikasnu borbu protiv kriminala s jedne strane, te sprječavanje povreda osnovnih ljudskih prava s druge strane.

Na ovom seminaru u organizaciji USAID Projekta pravosuđa u BiH i centara za edukaciju sudija i tužilaca prisustvovalo je više od 50 sudija iz cijele BiH. Edukatori na seminaru su bili konzultanti USAID-ovog Projekta pravosuđa u BiH Mirza Hukeljić (tužilac u Tužilaštvu BiH), Hilmo Vučinić (sudija u Sudu BiH) i Damir Kos (sudija Vrhovnog suda Republike Hrvatske).

Vijest preuzeta sa portala  USAID Justice Project.

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top