Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine,  i Sarajevski otvoreni centar, ozvaničili su 14.2.2018.godine dosadašnju dobru saradnju i obavezali se na još intenzivniju u cilju efikasnije zaštite ljudskih prava LGBTI osoba, potpisivanjem Sporazuma o saradnji.

 

 

Sporazum o saradnji su potpisali Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra i Arben Murtezić direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.   

 


Sporazumom su se partneri obavezali da će u okviru svojih, zakonom i statutima propisanih nadležnosti, sarađivati u oblasti obrazovanja i stručne edukacije nosilaca pravosudnih funkcija i osoba koje to namjeravaju postati, na način da će razmjenjivati najnovija saznanja u oblasti zaštite ljudskih prava LGBTI osoba, zajedno organizovati edukacije razmjenjivati edukatore na edukacijama koje samostalno organizuju.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top