Ministar pravde BiH, dr. Josip Grubeša, posjetio je Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, kojom prilikom je razgovarao sa direktorom Centra, Arbenom Murtezićem.

 

 

Razlog posjete bilo je upoznavanje Ministra Grubeše sa radom i kapacitetima Centra te razgovor o mogućoj međusobnoj podršci i saradnji u ostvarenju istih ciljeva, koje ove institucije imaju u okviru evropskih integracija: vladavina prava i kvalitetno i neovisno pravosuđe.

 

Edukacija pravosuđa samo je jedan od koraka u ostvarenju evropskih ciljeva i vrijednosti, a istoj veoma doprinosi i saradnja sa Sektorom za međunarodnu i međuentitetsku pravnu pomoć i saradnju Ministarstva pravde BiH.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top