Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT) Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država (US DoJ), u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (CEST FBiH i CEST RS), pripremio je slijedeću obuku da bi podržao dva važna cilja: (1) povećanje kapaciteta tužilaca u razumijevanju krivičnog postupka i osnovnih vještina zastupanja optužnice, i (2) davanje podrške centrima za edukaciju sudija i tužilaca u razvoju posebnih programa obuke i formiranja održivijeg modela obuke u budućnosti.
Osnovni materijal za obuku razvijen je u vrijeme reforme krivičnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini 2003. godine. U saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine (CEST FBiH), od nekoliko učesnika seminara koji je na temu zastupanja optužnice održan u oktobru 2016. godine, fomirana je Radna grupa koja je materijal izmijenila i prilagodila budućim programima obuke u okviru centara za edukaciju sudija i tužilaca.
Članovi Radne grupe koji su pripremali izmjene i dopune materijala su:
- Sudija Branko Perić, Sud Bosne i Hercegovine
- Tužiteljica Diana Kajmaković, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine
- Tužiteljica Hana Vranješević, Okružno javno tužilaštvo Banja Luka
- Tužiteljica Advija Hajdo-Balta, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
Program OPDAT-a u Bosni i Hercegovini i CEST FBiH duguju zahvalnost članovima Radne grupe koji su izdvojili svoje slobodno vrijeme i volontirali u pripremi ovog materijala.
Materijal ove edukacije možete preuzeti sa naše internet stranice u dijelu Stručna literatura (ispod Glavnog menija stranice).

 

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top