Predstavnici Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH prisustvovali su, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentaciji nastavka projekta Atlantske inicijative „Rod i pravosuđe“. Iako Centar provodi Projekat nekoliko godina u saradnji sa Atlantskom inicijativom, ovim je sastankom otvoreno jedno novo poglavlje u uspješnoj saradnji: uključenje pravnih fakulteta u edukacije sudija i tužilaca u ovoj oblasti.

 

 

 

Saradnja sa pravnim fakultetima omogućit će uspješnije edukacije sudija i tužilaca uz naučni aspekt te se očekuje viši stepen senzibilizacije pravosuđa u ovom segmentu.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top