U organizaciji projekta „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, Centri za edukaciju sudija I tužilaca u FBiH i RS potpisali su Sporazum o saradnji sa Policijskom akademijom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Upravom za policijsku obuku MUP-a RS i Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH. Sporazum je potpisan u Sarajevu, 16.10.2017.godine, a osnovni cilj je unaprijeđenje efikasnosti istraga kroz zajedničke edukacije svih potpisnika, razmjene najboljih praksi i edukatora.

„Iako su i ranije sporadično organizovane zajedničke edukacije za tužioce i ovlaštene službene osobe, zadovoljni smo da smo i formalizovali našu saradnju sa svim institucijama koje educiraju policijske kadrove u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer upravo ovakav vid saradnje i edukacije poboljšava zajednički rad istražnih organa i jača međusobno povjerenje, a razmjena edukatora garantuje potpuna praktična znanja“, izjavio je direktor Centra, gosp. Arben Murtezić.