Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je, u skladu sa Programom početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2017. godinu, 16/17. 10. 2017. godine okrugli stol o praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po apelacijama iz krivične oblasti.
Na okruglom stolu se govorilo posebno o: dopustivosti apelacije; odnosu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovnih sudova u kontekstu člana VI/3.b); novijoj praksi Ustavnog suda BiH po apelacijama u krivičnoj oblasti, te o incidentalnoj kontroli ustavnosti.
U fokusu prvog dana okruglog stola je bila ocjena ustavnosti Zakona o krivičnom postupku BiH, a drugog odluke Ustavnog suda BiH u krivičnopravnoj oblasti, te standardi obrazloženja, pritvor i zakonitost dokaza.
Okruglom stolu su prisustvovale sudije/tužioci iz sudova/tužilaštava sa svih nivoa vlasti.

 

 

Voditelj okruglog stola je bio gospodin Zlatko M. Knežević, sudija i potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Gospodinu Kneževiću je gosp. Arben Murtezić, Direktor CEST-a F BiH prvog dana okruglog stola svečano dodijelio zahvalnicu za doprinos edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top