U skladu sa Programom stručnog usavršavanja sudija za 2017.godinu, u Doboju, u hotelu „Park“ je dana 20. - 21. septembar 2017. godine održan dvodnevni seminar na temu: ''Međunarodni ugovori o prodaji'', koji je organizovan od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj i Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, uz podršku odjela Kancelarije Ministarstva trgovine SAD za provođenje Programa razvoja trgovačkog prava (CLDP).

Seminar su otvorili: gosp. Daniel Buterfoss, savjetnik CLDP-ja; gosp. Tomislav Čavić, Direktor JU CEST RS i gosp. Davor Trlin, viši stručni saradnik JU CEST F BiH.
Seminar se sastojao od prezentacija, kao i praktične i učinkovite edukacije sa ciljem unapređenja donošenja odluka putem studija slučaja i interaktivnih diskusija. Obrađivale su se teme cjelovitog ispitivanja međunarodnih ugovora o prodaji i karakterističnih odredbi uz primjenu međunarodnih instrumenata kao što je UN Konvencija o Ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG ili Bečka Konvencija), ili Njujorška konvencija, i vodila se diskusija o ulozi sudova u ekonomskom razvoju.

 


U radu seminara u svojstvu eksperata su učestvovali savezni sudac SAD-a gosp. Jed Rakoff, iz Okružnog suda Južnog okruga New Yorka (SDNY) i profesor Peter Winship sa Southern Methodist University.
Predavači  na ovom seminaru su bili i domaći stručnjaci iz oblasti međunarodnog privrednog prava: gosp. Branka Skoko, sudija Višeg privrednog suda RS-a; gosp. Fatima Mrdović, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH; gosp. Prof. dr.  Abedin Bikić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Predsjednik Arbitražnog suda Vanjskotrgovinske komore i gosp. Armela Ramić – advokat iz Sarajeva i stručnjak za međunarodnu arbitražu.

 

Cilj ovog seminara je bilo izgrađivanje kapaciteta na slijedećim područjima: 1.) unaprijeđivanje razumijevanja važnih principa i istaknutih zakonskih odredbi koje se tiču međunarodne kupoprodaje roba; 2.) unapređenje znanja o korištenju i primjeni ključnih međunarodnih instrumenata poput CISG (Bečka konvencija) i Njujorške konvencije; 3.) prepoznavanje značaja predvidljivog i dosljednog tumačenja međunarodnih ugovora; i 4.) primjenjivanje potrebnih alatki i vještina za postizanje predvidljvog, usklađenog i efikasnog provođenja međunarodnih ugovora o prodaji u cijeloj BiH.
Projekat je finansirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država.
Na kraju seminara, učesnicima su dodijeljeni certifikati.