Dr. sci. iur. Davor Trlin, stručnjak za edukaciju JU CEST F BiH, izlagao je u subotu, 16. 09. 2017. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Rigi (Latvija) na temu: “Ustavni principi u Bosni i Hercegovini: pravna teorija i sudsko odlučivanje”.

Izlaganje je bilo u okviru šestog panela naučne konferencije Jurisprudencijske mreže Cetralne i Istočne Evrope, koja se održala u Rigi, 14.-16. 09. 2017. godine. Panelom je predsjedavala Prof. dr. Ivana Tucak, sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Dr. Trlin je na izlaganje pozvan nakon selekcije sa strogim kriterijima.

Na konferenciji su izlagali i brojni eminentni pravni naučnici sa područja bivše Jugoslavije (Prof. dr. Ivan Padjen sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Prof. dr. Jasminka Hasanbegović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prof. dr. Marijan Pavčnik sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i drugi).

Dnevni red konferencije može se pronaći OVDJE.