Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je, u skladu sa Programom početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2017. godinu, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, te uz podršku Ureda za pomoć u tužilaštvima u prekomorskim zemljama u razvoju.

 

 

Cilj seminara je bilo unaprijediti vještine tužilaca prilikom zastupanja.

 

Edukatori na seminaru su bili: gospodin Branko Perić, sudija Suda Bosne i Hercegovine; gospođa Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine; gospođa Hana Vranješević, tužiteljica Okružnog tužilaštva Banja Luka i gospođa Advija Hajdo Balta, tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
Aktivnost je prvenstveno bila namijenjena novoimenovanim tužiocima kao dio programa za novoimenovane nosioce pravosudnih funkcija.