Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine organizovao je, u skladu sa Programom početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2017. godinu, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, te uz podršku Ureda za pomoć u tužilaštvima u prekomorskim zemljama u razvoju.

 

 

Cilj seminara je bilo unaprijediti vještine tužilaca prilikom zastupanja.

 

Edukatori na seminaru su bili: gospodin Branko Perić, sudija Suda Bosne i Hercegovine; gospođa Diana Kajmaković, tužiteljica Tužilaštva Bosne i Hercegovine; gospođa Hana Vranješević, tužiteljica Okružnog tužilaštva Banja Luka i gospođa Advija Hajdo Balta, tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
Aktivnost je prvenstveno bila namijenjena novoimenovanim tužiocima kao dio programa za novoimenovane nosioce pravosudnih funkcija.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top