U okviru projekta “Jačanje lokalnih kapaciteta u Federaciji Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije i teških oblika kriminala putem oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom” uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, u potpunosti je realizirana vrlo korisna ideja nastavka izdavanja publikacije, te danas predstavljamo publikaciju   „Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“  izdavača Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako bi se otklonili  nedostaci i stručnoj javnosti ponudile aktuelne i adekvatne informacije i spoznaje o pojmu, značaju, normativnom uređenju i praksi primjene proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, o temi proširenog oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom izrađena je posebna, sveobuhvatna, profesionalno pripremljena i veoma korisna publikacija grupe eminentnih autora,  koja će služiti domaćim profesionalcima u pravosuđu i agencijama za provođenje zakona za sticanje novih i nadogradnju postojećih znanja o proširenom oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i u efikasnijoj primjeni ovog instituta u njihovom postupanju na konkretnim predmetima.

Publikaciju  „Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom“  možete preuzeti  klikom na sliku publikacije.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i ne odražava nužno stavove Vlade  Ujedinjenog Kraljevstva.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top