Na Vlašiću, u hotelu “Blanca”, 14/15. 06. 2017. godine, održan je seminar za sudije koje rade na predmetima stečaja i likvidacije. Seminar je organizovan u zajedničkoj saradnji Programa razvoja trgovačkog prava (CLDP) Ministarstva trgovine Sjedinjenih Američkih Država i centara za edukaciju sudija i tužilaca.

 

Cilj ovog seminara je učesnicima predstaviti nove trendove u stečajnim postupcima u svijetu, te razmijeniti iskustva i razriješiti sporna pitanja iz sudske prakse.

Na seminaru se posebno govorilo o: zakonima o stečaju i likvidaciji širom svijeta (izvršena je komparativna analiza njihovih odgovarajućih ciljeva i temeljnih načela); principima reorganizacije u stečaju; reorganizaciji kompanija koje se suočavaju sa finansijski poteškoćama; pristupima rješavanja finansijskih slučajeva (uključujući vrijednosna pitanja i finansijske vještake. Na seminaru su učesnici diskutovali i o trenutnim dilema u sudskoj praksi stečaja i likvidacije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Seminar je obuhvatio i studije slučaja.

Edukatori na seminaru su bili: Glavni sudija Michael Williamson (Okružni sud Sjedinjenih Država, Okrug Florida); profesor Don De Amicis (Pravni fakultet Univerziteta Georgetown); Sudija Nedeljko Milijević (Okružni privredni sud Banja Luka) i sudija Hakija Zajmović (Općinski sud Sarajevo).

Projekat je finansirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država.
Na kraju seminara, učesnicima su dodijeljeni certifikati.