Na Vlašiću, u hotelu “Blanca”, 14/15. 06. 2017. godine, održan je seminar za sudije koje rade na predmetima stečaja i likvidacije. Seminar je organizovan u zajedničkoj saradnji Programa razvoja trgovačkog prava (CLDP) Ministarstva trgovine Sjedinjenih Američkih Država i centara za edukaciju sudija i tužilaca.

 

Cilj ovog seminara je učesnicima predstaviti nove trendove u stečajnim postupcima u svijetu, te razmijeniti iskustva i razriješiti sporna pitanja iz sudske prakse.

Na seminaru se posebno govorilo o: zakonima o stečaju i likvidaciji širom svijeta (izvršena je komparativna analiza njihovih odgovarajućih ciljeva i temeljnih načela); principima reorganizacije u stečaju; reorganizaciji kompanija koje se suočavaju sa finansijski poteškoćama; pristupima rješavanja finansijskih slučajeva (uključujući vrijednosna pitanja i finansijske vještake. Na seminaru su učesnici diskutovali i o trenutnim dilema u sudskoj praksi stečaja i likvidacije u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Seminar je obuhvatio i studije slučaja.

Edukatori na seminaru su bili: Glavni sudija Michael Williamson (Okružni sud Sjedinjenih Država, Okrug Florida); profesor Don De Amicis (Pravni fakultet Univerziteta Georgetown); Sudija Nedeljko Milijević (Okružni privredni sud Banja Luka) i sudija Hakija Zajmović (Općinski sud Sarajevo).

Projekat je finansirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država.
Na kraju seminara, učesnicima su dodijeljeni certifikati.

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top