Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBIH (CEST FBiH), gospodin Arben Murtezić i izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog Centra, gospođa Emina Bošnjak, povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, održali su danas, 18.5.2017.godine u prostorijama CEST FBiH sastanak čija je tema bila unaprijeđenje dosadašnje saradnje i edukacije nosilaca pravosudnih funkcija u zaštiti od diskriminacije osoba LGBTI populacije.

Tim povodom, direktor Murtezić je izjavio: "Zaštita principa jednakosti i borba protiv diskriminacije su dio same definicije pravosuđa. Položaj LGBTI osoba odražava nivo vladavine prava i demokratičnosti društva. Stoga će aktivnosti u ovoj oblasti biti među našim prioritetima"

 

 

Izvršna direktorica Bošnjak, izjavila je: „Pravosuđe je mjesto u kojem lezbejke, gej muškarci, biseksualci, transrodne i interspolne osobe koje su žrtve diskriminacije ili nasilja trebaju biti zaštićene u skladu sa zakonima u BiH. Vjerujem da saradnja između CEST-a FBiH i SOC-a uveliko doprinosi poboljšanju i efikasnosti te zaštite.“

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centrom od 2014.godine organizuje edukacije nosilaca pravosudnih funkcija na teme zaštite od diskriminacije LGBTI osoba  te će ovima aktivnostima i u budućnosti posvetiti značajnu pažnju.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top