Poštovani,

U prilogu možete preuzeti Okvirni dnevni red XVI SAVJETOVANJA IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI - „SUZBIJANJA TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA ORGANIZIRANOG KRIMINALA I KORUPCIJE & AKTUELNA PITANJA REFORME PRAVOSUĐA U BOSNI I HERCEGOVINI“  koje će se održati u Neumu, hotel "Zenit" u periodu od 7. - 10. juna/lipnja 2017.godine.

Prilog: Okvirni dnevni red savjetovanja.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top