Sarajevo, 10. maj 2017. – Javna Ustanova Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini (AUBiH) uspostavili su Sporazum o saradnji. Sporazum su danas potpisali Denis Prcić predsjednik AUBiH i Arben Murtezić direktor JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.

 

   
Dvije institucije će u okviru svojih, zakonom i statutima propisanih nadležnosti, sarađivati u oblasti obrazovanja studenata i stručne edukacije nosilaca pravosudnih funkcija i tužilaca i osoba koje imaju namjeru biti nosioci pravosudnih funkcija. Akademska naobrazba će na ovaj će način imati olakšan pristup pravnoj praksi, dok će pravni profesionalci imati olakšan pristup najnovijim saznanjima u oblasti pravne teorije.
“Saradnja sa akademskom zajednicom Bosne i Hercegovine neophodan je korak u uspješnoj edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija. Sporazum sa Američkim univerzitom u BiH omogućiće Centru da nosiocima pravosudnih funkcija omogući pristup znanju najšireg spektra u oblasti, između ostalog, cyber kriminala i modernih tehnologija, dok će studenti imati pristup aktuelnim iskustvima iz prakse na jednom kolegijalnom nivou.“, izjavio je direktor Centra, Arben Murtezić.

 


Sporazumom su također previđena područja saradnje koja će se ostvariti putem međusobne razmjene nastavnika/edukatora u obrazovnim/edukacijskim aktivnostima,  omogućavanja studentima AUBiH u Sarajevu da prisustvuju određenim edukacijama za nosioce pravosudnih funkcija na osnovu posebnog dogovora. Tu je i organizacija zajedničkih, bilateralnih aktivnosti kao što su okrugli stolovi, konferencije, seminari i kongresi, kao i međusobna podrška u projektima istraživanja i razvoja pravne teorije i prakse, itd.
“Ovaj sporazum je nastavak uspješne saradnje dvije institucije. Sporazum je istovremeno okvir za sticanje novih znanja i vještina u ovoj oblasti, tj. novu vrijednost koju ćemo kreirati zajedno, a od koje će korist imati kako buduće sudije i tužioci, tako i studenti AUBiH, a samim tim i šira zajednica. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom kreirati novi kvalitet u procesu obrazovanja, potreban pravosudnim institucijama i državi Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Prcić.