Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, putem Ureda za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT) i Međunarodnog programa pomoći u kriminalističkoj obuci (ICITAP), u saradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca je, u skladu sa godišnjim programima stručnog usavršavanja CEST-ova, u hotelu “Bristol”, u Sarajevu, 04., 05. i 06. 04. 2017. godine organizovala seminar “Organizovani kriminal i korupcija”.

Riječ je o obuci za tužioce, policijske istražioce i zajedničke istražne timove/udarne grupe o proaktivnim istragama u krivičnim djelima korupcije, finansijskim prijevarama i krivičnim djelima protiv privrede.

 

 

Seminar je nastavak edukacije bosanskohercegovačkih tužilaca i policija iz domena Antikorupcijskog prava. U obukama nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini kojoj je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Herceovini dala nemjerljiv doprinos.

Predavači na seminaru su bili stručnjaci iz Sjedinjenih Američkih Država (gosp. Walter Perkel, Rezidentni pravni savjetnik, Ministarstvo pravde SAD/OPDAT, Republika Srbija; gosp. John Bivona, pravni ataše, Ambasada SAD u BiH / LEGAT i gosp. Beth Sreenan, Rezidentna pravna savjetnica, Ministarstvo pravde SAD/OPDAT, Republika Hrvatska), Republike Srbije (gosp. Goran Jović, tužilac, Tužilaštvo za organizovani kriminal; gosp. Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda i gosp. Jasmina Milanović-Ganić, tužilac, Tužilaštvo za organizovani kriminal) i Bosne i Hercegovine (gosp. Senad Osmić, tužilac Kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo i gosp. Damir Vranešić, inspektor SIPA-e).

 

 

Nakon uvodnih obraćanja gosp. Laure Neubauer, rezidentne pravne savjetnice u Ministarstvu pravde SAD/OPDAT, Bosna i Hercegovina; gosp. Arbena Murtezića, direktora Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH i gosp. Waltera Perkela, rezidentnog pravnog savjetnika, Ministarstvo pravde SAD/OPDAT, kroz tri dana seminara realizovan je modul koji je obuhvatao studiju slučaja o prijevarama u postupku javnih nabavki. Modul je realizovan kroz šest tematskih cjelina koja su obuhvatala: predavanja, rad u grupama, demonstracije i grupnu diskusiju, na teme: “Osnivanje uradnih grupa/Priprema plana istrage”, “Posebne istražne radnje”, “Analiza bankovnih podataka”, “Nastavak krivičnog umišljanja, relevantnost, redoslijed izvođenja dokaza”, “Saslušanje svjedoka i pronalazak povjerljivih izvora” i “Priprema za izvođenje dokaza i uvodna izlaganja”. 

Program je finansiralo U.S. Department of State (INL/EUR/ACE).

Na kraju trećeg radnog dana, učesnicima seminara su svečano dodijeljeni certifikati.