Predstavnici Turske Agencije za saradnju i koordinaciju, na čelu sa gosp. Mustafom Haşim Polat, koordinatorom edukativnih projekata TIKA-e u Ankari, posjetili su danas, 6.4.2017.godine prostorije Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH. Goste je primio direktor Centra, gosp. Arben Murtezić, a tema razgovora bila je dosadašnja saradnja i budući projekti.

 

 

Sagovornici su se složili da je tema cyber sigurnosti i kriminaliteta jedna od najaktuelnijih tema današnjice, a preventivno djelovanje, kao i adekvatno procesuiranje prestupnika ključ za sigurnije društvo. U tom smislu, usaglašen je stav da je neophodno jačati stalnu saradnju, ne samo između Centra i TIKA-e, nego i drugih subjekata koji su relevantni u ovom segmentu zaštite ljudskih prava. 

 

 

Ovom prilikom, direktor Murtezić je uručio zahvalnicu gospodinu Polatu, za dosadašnju saradnju i podršku Centru za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH.